4901636536401920 BEKA 30 CM ! 包哂呀要/魷魚遊戲/工作人員公仔💬 你地睇左未呀? 中意邊個角色呢? 識玩肯定係揀呢三隻野 擺喺屋企都幾搞笑呀 Size:30cm高 更多cute cute 產品: https://shopbeka.com/c/★★%20s%E1%B4%9Cᴘᴇʀ%20ʜ%E1%B4%8Fᴛ%20ɪᴛᴇᴍ%20★★ 🥚🐑更多熱賣👟鞋款:https://shopb Product #: shopbeka-30 CM ! 包哂呀要/魷魚遊戲/工作人員公仔💬 2022-12-03 Regular price: $HKD$208.0 Available from: BEKAIn stock