5408645636554752 BEKA 日本雜誌袋 Agnxx B 手機銀包拉鍊袋】 ✭更多美品潮牌分享: https://shopbeka.com/c/★★%20s%E1%B4%9Cᴘᴇʀ%20ʜ%E1%B4%8Fᴛ%20ɪᴛᴇᴍ%20★★ 而家咩都要講求方便🉐連帶袋出街都要多功能、輕便又好睇 可作銀包,證件袋,銀行卡袋,最重要係放埋手機😍 尺碼寸12cm 長 X 18cm 高 X 1cm 深 Product #: shopbeka-日本雜誌袋 Agnxx B 手機銀包拉鍊袋】 2022-10-18 Regular price: $HKD$149.0 Available from: BEKAIn stock