4638552103190528 BEKA ᴘɪᴄᴋ ʏᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ᴄᴏʟᴏʀs / 彩色褲 Code: LAFRAM 下單例子(付款請備注): NO.1 x1 NO.2x1 ✔︎100%韓國直送 ✔︎下單前可遊覽(條款付款方式/送貨退款) ✔︎貨品尺碼(寸計算) ✔︎𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗶𝗻 𝗸𝗼𝗿𝗲𝗮 ✔︎𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿 (𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝘀 𝗼𝗳 𝗽𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗿 Product #: shopbeka-ᴘɪᴄᴋ ʏᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ᴄᴏʟᴏʀs / 彩色褲 2022-05-08 Regular price: $HKD$369.0 Available from: BEKAIn stock